Verslag WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen.

 

Ruim 400 deelnemers vonden hun weg naar de sloteditie van WEST4WORK.

 

Ruim 400 deelnemers vonden op 31 oktober 2017 hun weg naar de sloteditie van WEST4WORK: Zorg voor werkbaar werk! Bijna 50 sprekers braken vanuit verschillende invalshoeken een lans voor werkbaar werk.

Tijdens het slotsymposium prees gedeputeerde Jean de Bethune de organisatoren voor hun inzet en resultaat: WEST4WORK is een sterk West-Vlaams merk geworden! Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, hield op zijn beurt een pleidooi voor de échte helden van de arbeidsmarkt (zoals de ongekwalificeerde jongere, de arbeidsgehandicapte, de 50+’er met een bore of burn-out, de timide sollicitant, de werknemer die angstvallig aan zijn job vasthoudt, de medewerker met weerstand tegen elke innovatie, ...) mits we de juiste bril willen opzetten. Luc Swinnen, de gerenommeerde stressdokter, toonde vervolgens aan hoe we stress & burn-out kunnen aanpakken door in te zetten op veerkracht enerzijds en werkbaar werk anderzijds. En tot slot onderlijnde Dirk De fauw, voorzitter van RESOC Noord-West-Vlaanderen, het belang van samenwerking om werkbaar werk te creëren:

 

  

 

Beste aanwezigen,

Namens de organisatoren POM West-Vlaanderen, VDAB, Diverscity, Streekoverleg Kust en de West-Vlaamse RESOC’s heet ik u op mijn beurt graag van harte welkom op dit slotsymposium van WEST4WORK.

Als voorzitter van RESOC Noord-West-Vlaanderen verheugt het mij ten zeerste u zo talrijk te mogen verwelkomen in deze regio. Een opkomst die niet alleen talrijk maar ook heel divers is: politici en ambtenaren uit lokale besturen, sociale partners, werkgevers uit de non-profit en het bedrijfsleven, studenten en een breed middenveld aan arbeidsmarkactoren.

We hebben met het thema werkbaar werk duidelijk een heel actueel thema aangeraakt. En dat is niet onlogisch.

Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Gemakkelijker gezegd dan gedaan uiteraard in een samenleving die snel en ingrijpend aan het evolueren is. Globalisering, digitalisering, robotisering, flexibilisering, vergrijzing, besparing, … we zijn duidelijk In De Ban Van De Ing. Mijn antwoord hierop is eenvoudig en eenduidig: samenwerk-ing! We moeten sàmen voor werkbaar werk zorgen! WEST4WORK is ook WEST4teamWORK!

'Zorg voor werkbaar werk!’, de titel van dit arbeidsmarktsymposium, impliceert dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel van beleidsmakers, werkgevers, werknemers als middenveld. We moeten sàmen voor werkbaar werk zorgen! We staan immers allen voor dezelfde uitdaging: Hoe kunnen we jobs creëren met voldoende autonomie en leermogelijkheden, die goed te combineren zijn met het privéleven, die motiverend werken en problematische stress tot een minimum weten te herleiden?

 

Beste dames en heren,

Het antwoord op deze vraag is helemaal niet eenvoudig. Werkbaar werk creëren is een beetje zoals koken. Niet iedereen lust hetzelfde. Het komt er vooral op aan om verschillende ingrediënten te combineren tot verschillende recepten om jobs en loopbanen op smaak te brengen.

In die zin wens ik alle sprekers van de workshops en keynotes uitdrukkelijk te bedanken voor hun boucquet garni aan mogelijkheden en invalshoeken rond werkbaar werk die ze deze namiddag hebben voorgeschoteld. Een betere mise-en-place in aanloop van dit arbeidsmarktsymposium hadden we ons niet kunnen voorstellen.

En nu ik toch aan het bedanken ben: Het slotevent van WEST4WORK kon ook op de steun van een aantal regionale partners rekenen:

Eerst en vooral, wil ik graag de kers op de taart van Trefpunt Zorg zetten. Trefpunt Zorg beschouw ik als het neusje van de zalm van onze RESOC-werking. Als netwerkplatform, intussen 110 leden sterk, weerspiegelt ze het belang van de zorgsector als economische stille maar sterke kracht in de provincie en de regio Noord-West-Vlaanderen in het bijzonder. ‘Zorg voor werkbaar werk’, de titel van dit symposium, verwijst ook naar het belang van werkbaar werk in deze sector. En dat blijkt ook uit het aanbod deze namiddag: maar liefst de helft van het programma werd door leden van Trefpunt Zorg ingevuld.

Verder wens ik ook Hogeschool VIVES, overigens ook lid van Trefpunt Zorg, oprecht te danken voor het ter beschikking stellen van deze prachtige locatie. Ik merkte in de deelnemerslijst op dat er ook heel wat studenten aanwezig zijn vandaag. Dat stemt mij heel tevreden want uiteindelijk is de jeugd de toekomst van morgen, ook op vlak van werkbaar werk.

Vervolgens wil ik ook de 10 lokale besturen van regio Brugge bedanken om dit initiatief als Ondernemende Regio Brugge, dat is het economische informatieplatform van deze regio, te ondersteunen. Bovenlokale samenwerking is niet altijd koekenbak, maar dit soort initiatieven bewijzen dat dit wel degelijk een belangrijke meerwaarde kan bieden. Samen staan we immers sterker!

Ook dank aan Stad Brugge voor de logistieke steun, alsook de regisseurs sociale economie voor het duwtje in de rug.

En last but not least wil ik ook graag het team van RESOC Noord-West-Vlaanderen bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Ze namen niet alleen dit slotevent voor hun rekening. Ze namen ook de coördinatie van de volledige WEST4WORK-roadshow doorheen onze provincie op zich en daar ben ik als RESOC-voorzitter ontzettend fier op. Samen met het team van Trefpunt Zorg vormen ze twee handen op één buik: nee, over de juiste cuisson van een geslaagd event hoef je hen niets meer te leren! Ik wens ze samen met alle andere organisatoren alvast een deugddoende en meer dan verdiende WEST4afterWORK toe.

 

Beste dames en heren,

Onze arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. In Vlaanderen werkten vorig jaar voor het eerst evenveel vijftigers als dertigers. 20 jaar geleden telde Vlaanderen voor iedere vijftiger die werkte bijna drie werkende dertigers. Als deze generatie van babyboomers zal doorstromen naar hun pensioen, dreigt op de arbeidsmarkt een ongeziene krapte te ontstaan. De komende tien jaar zullen er 700.000 55-plussers meer de arbeidsmarkt verlaten dan dat er 55-plussers bij komen, becijferde het Steunpunt Werk van de K.U. Leuven. Dat zijn 700.000 jobs waarvoor nieuwe arbeidskrachten gevonden moeten worden, zonder genoeg jongeren om die plaatsen in te nemen.

We zullen dus nog heel wat ingrediënten en recepten moeten combineren om al het aanwezige talent op de arbeidsmarkt aan te spreken. Het belang van werkbaar werk zal in de toekomst dan ook alleen maar toenemen willen we dit talent langer, gezond en gemotiveerd aan de slag kunnen houden. Vanuit RESOC zijn wij alvast bereid om hier een verbindende rol in te betekenen: de maïzena van de regionale arbeidsmarkt als het ware. Maar zoals u weet smaakt maïzena op zich naar niks: wij hebben uw medewerking bikkelhard nodig om er een smaakvol en geslaagd geheel van te maken.


Beste WEST4WORKers,

Ik besluit Piet Huysentruyt gewijs:

Wat hebben we vandaag geleerd?

Ten eerste, onze arbeidsmarkt staat onder grote druk.

Ten tweede, werkbaar werk wordt nóg belangrijker en kunnen we alleen maar creëren door onderling constructief samen te werken.

Ten derde, wij zorgen voor de maïzena en jullie voor de kruiden!


Dirk De fauw, voorzitter RESOC Noord-West-Vlaanderen

31 oktober 2017