Infomarkt WEST4WORK Zuid-West-Vlaanderen  [15:15-18:30]

 

Maak kennis met het aanbod van volgende standhouders:​De Academie voor de Toekomst ondersteunt de industriële sectoren in West-Vlaanderen op vlak van instroom en opleiding en zet in op slagkrachtig en werkbaar organiseren in bedrijven.


De Werkplekarchitecten zijn niet-winstgedreven organisaties die lid zijn van Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw. Samen met werkgevers gaan ze op weg om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een job te geven die maximaal bijdraagt tot duurzaam (sociaal) ondernemerschap. Doorstroom en werkplekleren realiseren zijn hun handelsmerk. Ze bieden loopbaanondersteuning, opleiding en coaching aan op maat voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen.


Het ESF-Agentschap investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.


De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.


Je hebt een ondernemersdroom en een concreet idee? Bij Starterslabo helpen we jou om dit idee te verfijnen en te komen tot een doordacht, doorleefd en gedragen ondernemingsplan.


Op de stand van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) kan je terecht met al je vragen over slim en voordelig rekruteren, tewerkstellingsmaatregelen en opleidingen op maat.


VFU is een paritaire organisatie van de uitzendsector en heeft als doel de individuele en collectieve vormingsinspanningen voor uitzendkrachten te stimuleren.