Verslag WEST4WORK Westhoek

 

WEST4WORK wil enthousiasmeren en inspireren over werkplekleren

 

Op donderdag 8 juni 2017 vond in het Centrum Ysara te Nieuwpoort de Westhoekeditie van de WEST4WORK-roadshow plaats. Met als titel ‘Talent ontwikkelen op de werkvloer?! Een win-win!’ stond deze sessie volledig in het teken van het thema werkplekleren. Zo een 140 deelnemers waren geïnteresseerd in de verschillende aspecten die inherent aan de thematiek verbonden zijn. 

Aan de hand van 2 arbeidsmarktsymposia, 7 workshops, een seminarie en een themamarkt werden werkgevers en het middenveld grondig geïnformeerd over alle vormen en voordelen van werkplekleren. Want elk talent telt en is belangrijk op de krappe West-Vlaamse arbeidsmarkt.

 

Het is geen geheim dat veel werkgevers moeilijkheden ondervinden om nieuwe medewerkers met de juiste competenties en attitudes aan te trekken en te houden. Dit fenomeen heeft veel te maken met de krapte op de (West-Vlaamse) arbeidsmarkt. Voor iedere 100 werknemers die de komende jaren met pensioen gaan, komen er immers maar 72 in de plaats. The war for talent zal dus alleen maar toenemen. Het is duidelijk in ieders belang dat we er op inzetten om elk talent te ontwikkelen. De verschillende vormen van werkplekleren kunnen hier mee een oplossing bieden voor werkgevers, werkzoekenden maar ook voor mensen die op vandaag reeds een job hebben, maar graag een andere richting uit willen. Daarnaast brengt iedere vorm van werkplekleren opleiding en werkvloer dichterbij en zet het beleid hier meer en meer op in.

Heel wat interessante sprekers passeerden de revue en kwamen hun verhaal doen. Bert Boone, algemeen directeur Compaan, had het over niet alleen over ‘Doenken’, maar ook over de volgorde van de woorden place en train en de switch die op dit vlak moet gemaakt worden. Er waren workshops rond werkplekleren via mobiele opleidingen, tijdelijke werkervaring en artikel 60, tips en tricks voor  mentoren, werkplekleren in HBO5, coaching on the job om talenten te ontdekken en te ontwikkelen, hoe integreer ik werkplekleren op mijn werkvloer voor potentiële werknemers? en piloteren met duaal leren in een technische werkomgeving. In een seminarie werd nagegaan of duaal leren ook voor lokale besturen ideaal is. Kortom, er viel heel wat interessante informatie te rapen!

De gekende talentcoach Luk Dewulf begeesterde tijdens het arbeidsmarktsymposium met als focus “Mijn baas kiest voor mijn talent”. Daarbij kregen niet alleen we het verschil tussen een talent en een competentie te horen, maar ook dat een talent maar een talent is als het door anderen waargenomen wordt en dat we moeten werken en leven als Sneeuwwitje. Door zijn toegankelijke manier van spreken en zijn herkenbare praktijkvoorbeelden was het publiek direct mee in het verhaal.

Voor de tweede editie van de WEST4WORK-roadshow werd dus op elan van de vorige sessie te Harelbeke verdergegaan. Op naar sessie 3 op 26 juni te Roeselare.