Infomarkt WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen [13:00-18:30]

 

Ontdek hier welke standhouders er zullen aanwezig zijn op de infomarkt van WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen:De Academie voor de Toekomst ondersteunt de industriële sectoren in West-Vlaanderen op vlak van instroom en opleiding en zet in op slagkrachtig en werkbaar organiseren in bedrijven.


Acerta ondersteunt social profit organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. Dankzij innovatieve tools, ervaringsdeskundigen en gespecialiseerde kennis helpt Acerta uw organisatie uit te bouwen en te versterken.


1.150 ADMB-medewerkers ondersteunen dagelijks het personeelsbeleid van vele tienduizenden ondernemers en organisaties. Aan deze klanten bieden we op elk moment het gepaste HR-dienstenpakket: van opstart tot loonadministratie, van rekrutering tot preventie, van kinderbijslag over verzekeringen tot HR-advies. De HR-dienstengroep ondersteunt onder andere een belangrijk aantal ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, kinderdagverblijven en MPI’s. Ook de structurele aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de socialprofitsector in de bestuursorganen zorgt ervoor dat er permanent voeling blijft met de praktijk.


Leren. Verbeteren. Leren Verbeteren. Bij Amelior kan u LEREN. Indien gewenst helpen we u met raad en daad bij het VERBETEREN. Het hoogste doel is het LEREN VERBETEREN, zodat u op eigen kracht en op een structurele manier stappen vooruit blijft zetten naar excellentie. Wij zijn actief in diverse sectoren zowel profit als non-profit met o.a. opleidingen en consulting rond Lean in Healthcare en een vorming tot kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector.


Ascento versterkt het HR-beleid van organisaties via talent mobility: een totaalbenadering waarin rekrutering, selectie, behoud, ontwikkeling en uitstroom van talent in elkaar overlopen. U kan bij ons terecht voor specialisaties zoals rekrutering en selectie, talent management, leiderschap, outplacement en HR-interimmanagement.


Vraag je je af wat kunst te maken heeft met werkbaar werk? Kom dan zeker langs op deze stand. Passie voor het creatief bezig zijn en meditatie kenmerken het werk van Ann Deman. Het intuïtief scheppen vanuit verbondenheid geven haar beelden hartstocht. Haar meest gekende werken Moeder Aarde I en II (te bewonderen langs de Leieoevers in Sint-Martens-Latem en Kortrijk) zijn een typische uitdrukking van deze energie en gedrevenheid, verbondenheid met de aarde. Momenteel werkt ze ook met wit porselein. Materie die toelaat de fragiliteit uit te drukken van het innerlijke kind, de ziel van elk van ons. Als in een spiegel laat ze weerkaatsingen van onze realiteit zien. Wat je ook ziet, als je het koestert, heb je het gevonden en geeft het jou rust én kracht, voor jezelf en voor anderen. Als helend voedsel voor onszelf en voor anderen om verder te gaan in onze eigen specifieke context. Tijdens dit event van werkbaar werk wordt een uniek kunstconcept gelanceerd waar ook uw organisatie kan aan deelnemen.


cvo MIRAS biedt aan ongeveer 9000 volwassenen vorming aan op meer dan 20 leslocaties in West-Vlaanderen. Mensen versterken en verrijken is onze missie. We spelen in op tal van interessegebieden die deze mensen kunnen hebben. Eén ervan is Zorg en Welzijn met als aanbod: beroepsgerichte basisopleidingen met erkend diploma aan voor kinderzorg, jeugd en welzijn, ouderenzorg, en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er korte en langer durende bijscholingen rond actuele thema’s in de social profit sector.


De Passer is een autonome school type 9 OV4, nieuw gestart op 1 september 2015. We voorzien buitengewoon gewoon secundair onderwijs voor normaal- tot hoogbegaafde leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis). In onze school kunnen leerlingen ASO, TSO, KSO en BSO volgen en zien we het als onze taak om de toekomstmogelijkheden voor deze groep jongeren zo breed mogelijk te houden. In ons opleidingsaanbod zetten we voornamelijk in op wetenschappen, programmeren/coderen, digital arts, mechanica en elektriciteit. Indien de leerlingen De Passer verlaten, zijn ze in het bezit van dezelfde diploma’s, getuigschriften, competenties en vaardigheden als leerlingen in het gewoon onderwijs. Van hieruit vinden we het belangrijk dat wij onze leerlingen klaarstomen voor de toekomst, maar zien we het als onze missie om als kennis- en expertisecentrum omtrent ASS ook onze steen bij te dragen. Hierbij willen we de, in dit geval, toekomstige werkgevers informeren over de talenten en kwetsbaarheden van onze jongeren.


Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen.


EPO2 vzw staat voor Expertise-, Personeel- & Organisatie Ontwikkeling en versterkt sociale ondernemingen door middel van training, advies en ondersteuning. Wij willen sociale ondernemingen zuurstof geven zodat deze kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden aan hun cliënten. We geloven dat kennis moet gedeeld worden en werken met experten uit het werkveld. Hierdoor sluiten we aan bij de praktijk en bieden we oplossingen die op de werkvloer werkbaar én haalbaar zijn.


Escala is specialist in doelgerichte en flexibele vorming voor openbare besturen, social profit en non-profit organisaties. U kunt bij ons terecht voor open opleidingen op vaste data en locaties in heel Vlaanderen en voor opleidingen op maat, aangepast aan de opleidingsnoden van uw organisatie. Een uitgebreid netwerk van ervaren docenten en professionele experten in verschillende domeinen staan voor u klaar. Het Escala team streeft steeds naar kwaliteit en innovatie binnen het opleidingsaanbod, betaalbaar met een grote leerimpact op uw organisatie of bestuur.


Het ESF-Agentschap investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.


Binnen de onderzoekscluster Verpleegkunde van Howest werd 4 jaar terug een ESF-project opgezet rond ‘Morele stress’. In die periode werd heel wat instrumentarium uitgewerkt voor het detecteren, bespreekbaar maken en hanteren van morele stress. Via TETRA-financiering wordt momenteel een piloottraject ontwikkeld ter ondersteuning van een organisatiecultuur binnen zorgvoorzieningen met aandacht voor morele stress. Of anders: ‘Hoe maken we van morele stress een moreel veerkrachtige organisatie?’


HRwijs is een project van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) en geeft advies in medewerkersbeleid aan werkgevers in de social profit, die al dan niet lid zijn van onze 18 federaties. Deze organisaties zijn iets vaker klein (tot 50 werknemers) dan groot en hebben soms wel, maar vaker geen uitgewerkt HR-beleid.


Indigo Koekelare is een polyvalente groepspraktijk die gezinnen en teams bijstaat, zowel preventief als curatief. Naast de specifieke disciplines, psychologie, bemiddeling en logopedie, heeft het centrum zich de voorbije jaren gespecialiseerd in intermenselijke communicatie. Geconfronteerd met de dagelijkse problemen en dilemma’s waar mensen – werkgevers, werknemers, ouders, partners, kinderen- elke dag weer mee worstelen, ontwikkelde Annelien Jonckheere een unieke tool om de communicatie tussen mensen te optimaliseren. De IndigoTransitieCirkel (ITC), de spin-off van Indigo Koekelare, vond ondertussen de weg naar diverse organisaties en teams. Bij mensen in conflict of daar waar frustraties hoog oplopen, is de ITC een praktische tool die de communicatie – en daardoor de complete samenwerking- terug op punt zet.


Infolearn is een advies- en expertisebureau dat het leren en de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers centraal stelt. Wij bouwen online leerplatformen en maken e-learning op maat van uw opleidingsdoelstellingen.


Jobcentrum informeert, adviseert en ondersteunt werkzoekenden, werknemers én werkgevers. Ons doel: mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen aan het werk te helpen én te houden. Vanuit onze afdelingen in Kortrijk, Gits, Brugge en Oostende bedienen we de volledige provincie West-Vlaanderen.


Dr. Luc Swinnen legde mee de basis voor de eerste wetgeving rond stress. Met stress heeft hij een allesomvattende relatie: hij geeft er les over, hij schreef er meerdere boeken en artikels over en hij adviseert bedrijven en particulieren. Mede daardoor is hij een gewaardeerde internationale expert. Al zijn vorige boeken werden bestsellers. Vanaf 17:30u is Luc Swinnen aanwezig op de infomarkt van WEST4WORK. Je kan er het boek '101 antwoorden op stress en burn-out' kopen en laten signeren door Luc.


Marlex is een groeiend multinichekantoor met een uitsluitende focus op het ondernemingsgebeuren in al zijn facetten. Met stuk voor stuk gespecialiseerde advocaten streeft Marlex steeds in teamverband een pragmatische, maar doelgerichte aanpak op maat van elk dossier na waarbij de klant centraal staat.


Mentor vzw is een organisatie voor opleiding, begeleiding, oriëntering en advies voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Onze doelstelling is duurzame tewerkstelling van kwetsbare groepen. In de kijker: onze erkende opleiding tot (stage)mentor. U begeleidt stagiairs en andere jongeren in opleiding op uw werkvloer? Verdien €800! Deze erkende opleiding levert immers een getuigschrift op, waarmee uw werkgever €800 korting krijgt op uw loon als (stage)mentor!


Mesena ’s missie? De zorgprofessional duurzaam ontzorgen! Innovatief, flexibel, efficiënt en in alle vertrouwelijkheid en discretie worden onze prestaties op prijs gesteld door ALLE zorgverleners zonder uitzondering. Eindelijk… een clean desk, alle digitalisatietaken volbracht en weer quality en family time voor de aanhoudend bezige zorgverstrekker. Onze op zelfstandige basis, bekwame en speciaal opgeleide medewerksters/ers nemen uw zorgen weg en bieden doelgerichte, praktische en pragmatische assistentie op maat van- en in overleg met de zorgverlener/cliënt. Mesena verstrekt specifieke hulp aan (huis)-artsen, dierenartsen, tandartsen en paramedische beroepen.


Patrick Verschelde (Kortrijk, 1965) is Lic. Psycho-Pedagoog en behaalde naast vele andere opleidingen ook een executive MBA. Door zijn werk als HR-manager bij onder meer Barco en De Witte Lietaer en als ondernemer met zijn eigen organisatie, bouwde Patrick Verschelde de ervaring op om ondernemers professioneel te gidsen. Een ondernemer voor ondernemers. Met zijn recent project Oranjo dat hij hier op WEST4WORK lanceert, inspireert hij hen om met een hernieuwde ‘joie de vivre’ hun ondernemerschap verder uit te bouwen.


“Om de zorgeconomie te versterken wil West-Vlaanderen extra economische activiteiten ontwikkelen door een innovatief-kwalitatief antwoord te bieden op de stijgende vraag naar zorg in de provincie, en met het potentieel om te scoren tot ver buiten de provincie.” Samen met haar partners wil de POM West-Vlaanderen concrete acties opzetten in de zorgeconomie die kmo’s en zorgactoren ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties zijn bijvoorbeeld het faciliteren van projecten die leiden tot co-creatie tussen bedrijven, zorgactoren en kenniscentra, het stimuleren van innovatief onderzoek, het houden van informatieve sessies…


U zoekt een creatieve adviespartner in de zorg-, welzijns- of openbare sector? Of net een snelle, kwaliteitsvolle oplossing voor een tijdelijk probleem? Wij helpen u graag. Al meer dan 25 jaar is het bijstaan van zorg- en welzijnsorganisaties en overheden ons vak. Onze expertise rijkt zich over strategie- en visievorming, bouw- en conceptontwikkeling, financieel beheer, organisatieontwikkeling, HR en communicatie tot management.


Provikmo is de externe preventiedienst van Groep ADMB en begeleidt u bij het opzetten van een duurzaam welzijnsbeleid. Op elk moment kan u op ons rekenen voor een gestructureerde en kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Zo krijgt u steeds de meest deskundige begeleiding op alle vlakken van uw preventie- en welzijnsbeleid.

PvOReeds meer dan 30 jaar is PvO uw implementatie en opleidingspartner voor het aligneren van uw organisatie, het verbeteren van uw processen, het borgen van gewenst gedrag via systemen en het engageren van uw medewerkers. PvO maakt deel uit van Essensys en streeft ernaar om samen met haar klanten slagkrachtige en wendbare organisaties te creëren. Met consultants en coaches die allen een langdurige ervaring hebben in diverse bedrijfssectoren staat PvO voor een meetbare en voelbare verhoging van uw effectiviteit en efficiëntie.


Randstad Medical, een hart voor welzijn en gezondheidszorg. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn essentieel in de zorg. Randstad Medical levert u personeel met de juiste kwalificaties, wettelijk volledig in orde. Onze medewerkers komen zelf uit de zorgsector en gaan met overgave aan de slag met uw vraag.


RTC, de netwerkregisseur verbindt scholen, bedrijven, sectoren en alle organisaties die gelinkt zijn met techniek, technisch onderwijs. RTC zorgt voor de klik tussen de werkplek en de school, zoekt rode draden in het STEM-web en promoot de technische profielen bij jongeren en hun ouders. Samenwerken en krachten bundelen zit verweven in het DNA van RTC.


School van Ayurveda is een holistische geneeswijze die een aanvulling kan bieden op de klassieke zorg. Al twintig jaar verzorgen wij kort- en langlopende opleidingen in deze levensfilosofie. Daarbij besteden we aandacht aan voeding, massages en het gebruik van kruiden. Mensen die op zoek naar alternatieven voor of aanvullingen op de klassieke geneeskunst, bijvoorbeeld omdat ze met natuurlijke geneesmiddelen behandeld willen worden, komen bij ons terecht. Wij onderzoeken graag hoe de Ayurveda de klassieke zorg kan complementeren en op welke manier samenwerking mogelijk is. Naast het fysieke welzijn besteden wij ook aandacht aan coaching en communicatie. Bedrijven, leidinggevenden, werknemers, mensen uit het onderwijs, zorgdragers en patiënten kunnen bij ons terecht voor begeleiding bij het verbeteren van de (persoonlijke) leefbaarheid, de onderlinge verstandhoudingen en de werksfeer in bedrijven en organisaties.


Bij t-zorg, een afdeling binnen t-interim, draait het allemaal rond persoonlijke assistentie en zo lang mogelijk zelfstandig thuisblijven. Personen met een handicap helpen we met een persoonlijk assistent of een huishoudhulp met dienstencheques via PersoonsVolgende Financiering (PVF). Ouderen bieden we hulp via huishoudhulp en extra ondersteuning. En ook organisaties rond woonzorg, voorzieningen en assistentiewoningen die uitvoerend, verzorgend of administratief personeel zoeken, kunnen rekenen op t-zorg.


De Talent in Motion groep is gespecialiseerd in Project Sourcing, Interim Management en Executive Search. Dat we bij Talent in Motion allemaal uit verschillende bedrijfsfuncties komen, helpt om te bepalen of een kandidaat een meerwaarde zal betekenen. In gezondheidszorg stelt Talent in Motion healthcare verpleegkundigen aan het werk via project sourcing. We geloven in een open en transparante communicatie met onze klanten. We denken en geloven in een directe lijn met klanten en kandidaten. In de markt onderscheiden we ons door toegevoegde waarde te leveren voor zorgorganisaties en leggen hierbij nadruk op 3 deelgebieden: All-round verpleegkundigen, starters of ervaren verpleegkundigen die snel en overal inzetbaar zijn. Specialistische verpleegkundigen die helpen de theorie van een efficiënte organisatie om te zetten in praktijk. Leidinggevenden met de nodige 'management skills' om tijdelijk afdelingen te bewaken en/of voor te bereiden op een nieuw diensthoofd.


Door kruisbestuiving te stimuleren tussen zorgorganisaties, de bedrijfswereld, kennis- en opleidingscentra en lokale overheden, wil Trefpunt ZORG de brede zorgsector in de regio versterken. Het organiseert hiertoe allerhande activiteiten zoals infosessies, partneroverleg, netwerkmomenten, vorming en congressen. Zo brengt Trefpunt ZORG de verschillende spelers verbonden aan de zorg, samen rond de thema’s arbeidsmarkt en onderwijs, en economie en innovatie.


Op de stand van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) kan je terecht met al je vragen over slim en voordelig rekruteren, tewerkstellingsmaatregelen en opleidingen op maat.


Studeer bij hogeschool VIVES op een van onze campussen of van bij je thuis op afstand. Maak kennis met onze expertisecentra waarbij bedrijven en organisaties, ook start-ups, terecht kunnen voor dienstverlening en onderzoek. Met onze navormingen ontwikkel je je verder als professional. Maak kennis met wat je kunt en wilt!


Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit doet heel wat voor de social-profitsector. Wij werken rond werkbaar werk, levenslang leren, diversiteit, agressiebeheersing en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Kom ontdekken wat wij voor jou kunnen doen!


Vlaams Instituut Gezond Leven is het expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. We leveren al meer dan 20 jaar strategieën, advies & begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten) aan gezondheidsprofessionals. Wij zijn actief op het gebied van evenwichtige voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van zittend gedrag, geestelijk gezondheidsbevordering en niet roken naar verschillende settings toe waaronder naar de zorg en de social profit ondernemingen.


Vokans staat voor Vormings-en OpleidingsKANSen. De drijvende kracht van de vzw Vokans ligt in haar maatschappelijke opdracht. Enerzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen. Anderzijds: werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement Maak kennis met ons en onze workshops, opleidingen & inspiratiesessies rond werkbaar werk!


Vonk versterkt lokale besturen. Door vorming en ondersteuning geven we jou en je organisatie de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur aan te vatten.


Vzw Vorm organiseert vorming, training en coaching voor alle medewerkers in de welzijns-, diensten- en zorgsector. Dit betekent dat al onze vormingen op maat van deze sectoren gemaakt zijn, met voorbeelden, oefeningen en cases uit het werkveld. Wij bieden een antwoord op alle vormingsvragen van vaktechnische thema’s over communicatie tot leidinggeven. Vzw Vorm bestaat sinds 1996 en organiseert zowel inhouse-vormingen (in organisaties) als seminaries, congressen, open opleidingen en coaching. Wij zijn eveneens een erkend centrum voor loopbaancheques.


X-Care is meer dan louter interimkantoor en biedt een totaalpakket aan op het vlak van HR: zowel voor staffing (projectsourcing, interim, werving en selectie) als voor assessment centers, outplacementbegeleiding en coachingstrajecten kunnen zorginstellingen bij X-Care terecht. Zowel ziekenhuizen als thuiszorgorganisaties, zelfstandig verpleegkundigen, ambulante centra, woonzorgcentra, … kunnen beroep doen op de expertise.