Arbeidsmarktsymposium WEST4WORK 2015 [16u-17u30]

 

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Vier boeiende sprekers nemen vanuit hun invalshoek het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid onder de loep. Patrick Deldaele leidt elke spreker in en schotelt hen een prangende en specifieke vraag voor met betrekking tot de West-Vlaamse arbeidsmarkt.

 

     

Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar ver is dat niet.

Geert Grillet (4Werk) wijst op het belang en de meerwaarde van sociaal ondernemerschap.

 

     

Werkbaar werk voor iedereen!

Fons Leroy (VDAB) licht de ambities en uitdagingen van het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid (naar aanleiding van de 6de staatshervorming) toe.

 

     

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief.

Frank Vandenbroucke (K.U. Leuven)

     

Slotwoord.

Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)

 

Werkbaar werk voor iedereen!


Fons Leroy (VDAB) licht de ambities en uitdagingen van het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid (naar aanleiding van de 6de staatshervorming) toe.

  WEST4WORK_presentatie_Fons Leroy_3.11.2015.pdf

Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar ver is dat niet.


Geert Grillet (4Werk) wijst op het belang en de meerwaarde van sociaal ondernemerschap.

  WEST4WORK_presentatie_Geert Grillet_3.11.2015.pdf

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief.


Frank Vandenbroucke (K.U. Leuven)

  WEST4WORK_presentatie_Frank Vandenbroucke_3.11.2015.pdf

  WEST4WORK_opiniestuk_Frank Vandenbroucke_De Tijd_13.11.2015.pdf

Slotwoord


Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)