Workshops WEST4WORK Westhoek [14:00-14:45] & [15:15-16:00]

 

Definitie Werkplekleren: Werkplekleren is gericht op het aanleren en toepassen van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.

14:00-14:45 – keuze uit 4 workshops:

15:15-16:00 – keuze uit 3 workshops:Workshop 2 - Tijdelijke werkervaring & art. 60

14:00 - 14:45


Heeft uw onderneming oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? Heeft u interesse in een partnerschap met het OCMW? Bent u bereid om werkleerplekken aan te bieden? 

In deze workshop komt u alles te weten over ‘tijdelijke werkervaringstrajecten (TWE)’ en meer specifiek wat dit voor uw organisatie kan betekenen. Concreet wordt dieper ingegaan op de wederzijdse verwachtingen en voordelen. U komt te weten hoe het OCMW ondersteunend optreedt bij de tewerkstelling van een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Welke vormen en/of aspecten vormen van werkplekleren komen er aan bod: art. 60, de werkervaringsstage en de IBO 

Sprekers: Kjille Vanhoutte (Projectleider Staatshervorming en doelgroepenbeleid VDAB)

Aanbevolen voor: bedrijven - OCMW-besturen

  Workshop 2 TWE en art 60 privé.pdf

Workshop 3 - Tips & Tricks voor mentoren

14:00 - 14:45


Wanneer we spreken over werkplekleren, dan denken we automatisch ook aan begeleiding en mentorschap. Iemand die gaat leren op de werkvloer moet uiteraard door iemand bijgestaan en geadviseerd worden. 
Karl Mortier focust in deze workshop op een specifieke case bij het Jan Yperman Ziekenhuis waar een meterschapsproject werd opgezet. Er wordt stilgestaan bij de kansen, de valkuilen, de hefbomen en de absolute voorwaarden om competenties op de werkvloer bij te brengen.

Welke vormen en/of aspecten van werkplekleren komen er aan bod: begeleiding/mentorschap

Spreker: Karl Mortier (Karl Koacht)

Aanbevolen voor: Openbare sector - bedrijven - intermediaire organisaties

  Workshop 3 tips en tricks voor mentoren.pdf

Workshop 4 - Werkplekleren: win³

14:00 - 14:45


Werkplekleren, een win voor bedrijf, onderwijs én student : een getuigenis van vier jaar werkplekleren in HBO5.
In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de voordelen, de bouwstenen en de randvoorwaarden om werkplekleren succesvol te implementeren. Aan de hand van een case, werkplekleren in de HBO5 opleiding winkelmanagement, zoomen we dieper in op de succesfactoren voor zowel het bedrijf, als het onderwijs en de student. Hoewel werplekleren altijd maatwerk is en blijft, beoogt deze workshop u een concrete kapstok te bieden zodat u zelf aan de slag kan in uw onderneming of onderwijsinstelling om stap voor stap een kwaliteitsvol werkplekleren uit te bouwen.

Drie oud-studenten getuigen via een filmpje over hun ervaring.

Welke vormen en/of aspecten van werkplekleren komen er aan bod: werkplekleren in het hoger onderwijs

Spreker: Anne Vanmaercke (diensthoofd HBO5 Vives)

Aanbevolen voor: bedrijven - hogescholen - secundaire scholen

  Workshop 4 Werkplekleren win.pdf

Workshop 5 - Coaching on the job om talenten te ontdekken en te houden.

15:15 - 16:00


De krapte op onze arbeidsmarkt is toegenomen en ‘the war for talent’ steekt meer dan ooit de kop op. 

Jan Devisschere van DeviCoaching focust enerzijds op het ontdekken van talent en anderzijds op het behouden ervan via coaching on the job. In deze workshop deelt Jan graag zijn praktijkervaringen en toolkit om talentontwikkeling te begeleiden en te monitoren. Hij brengt zijn ervaring vanuit een  structuur, een duidelijke communicatie en aan de hand van een aantal concrete praktijkcases en good practices.

Welke vormen en/of aspecten van werkplekleren komen er aan bod: coaching en instrumentarium

Spreker: Jan Devisschere (Devi Coaching)

Aanbevolen voor: bedrijven - intermediaire organisaties - overheden

  Workshop 5 talenten vinden en houden.pdf

Workshop 6 - Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer?

15:15 - 16:00


In deze workshop bieden we een overzicht van het aanbod van verschillende bestaande mogelijkheden van werkplekleren. In deze workshop wordt de theorie niet alleen toegelicht maar ook in de praktijk omgezet. Aan de hand van verschillende cases wordt aangetoond wat werkt, aan welke voorwaarden er voldaan moet worden en waar eventuele struikelblokken kunnen zitten. 

Welke vormen en/of aspecten van werkplekleren komen er aan bod: Beroepsverkennende stage, BIO, BIO-booster, IBO. Daarnaast ook de VOP als tewerkstellingsmaatregel. 

Sprekers: Mieke Anthonissen & Jessica Casier (educatief medewerkers bij Argos vzw)

Aanbevolen voor: bedrijven - intermediaire organisaties

  Workshop 6 Argos.pdf

Workshop 7 - Piloteren met duaal leren in een technische werkomgeving

15:15 - 16:00


Naar de toekomst toe worden bedrijven meer en meer ingeschakeld bij de opleiding van leerlingen uit het secundair onderwijs. In april 2017 werden twee projecten afgerond met zevendejaars uit het VTI van Ieper en het KTA van Gistel die opgeleid werden i.s.m. bedrijven actief in de houtsector. 
In deze workshop worden de resultaten en de do’s-en-don’ts voor school en bedrijf gepresenteerd. 
Leer uit de ervaringen van andere bedrijven en scholen, krijg de microbe te pakken en misschien wordt jouw  bedrijf ook een leerwerkplek voor leerlingen of neemt jouw school initiatief.

Welke vormen en/of aspecten van werkplekleren komen er aan bod: ervaringen met duaal leren 

Sprekers: Tine Maes en Sylvie Allemeersch (projectverantwoordelijken talent & ondernemen bij VOKA West-Vlaanderen) & Pedro Ligneel (directeur VTI Ieper)

Aanbevolen voor: bedrijven - HR - secundaire scholen

  Workshop 7 Piloteren met duaal leren.pdf

Workshop 1 - Werkplekleren via mobiele opleidingen

14:00 - 14:45


In deze workshop zetten we aan de hand van diverse goede praktijken in de kijker hoe mobiele opleidingen mee het succes uitmaken van gericht werkplekleren. Er wordt geïllustreerd hoe de samenwerking tussen VDAB, bedrijven, sectoren én lokale besturen werkzoekenden op maat van echte vacatures kan vormen binnen zowel een opleidings- als werkvloersetting. Dit kan in samenspraak of op vraag, maar steeds kijkend naar enerzijds het lokale potentieel aan kandidaten en anderzijds het werkaanbod in de directe omgeving. Kleinschalig, lokaal én gericht samenwerken vormen de succesfactoren van deze benadering. 

Aan de hand van de uitgebreide set voorbeelden willen we u zowel de valkuilen als de talrijke win-wins toelichten. Hiermee willen we u de nodige inspiratie en goesting geven om ook aan de slag te gaan. 

Sprekers: Johan Van Hecke (Projectverantwoordelijke mobiele opleidingen VDAB) & Bart Pyncket (netwerkmanager openbare besturen bij VDAB West-Vlaanderen)

Aanbevolen voor: bedrijven - lokale besturen - intermediairen

  Workshop 1 Mobiele opleidingen.pdf