Arbeidsmarktsymposium WEST4WORK Noord-West-Vlaanderen [16:00-17:30]

 

Zorg voor werkbaar werk!

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek.

 

     

Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar ver is dat niet.

Geert Grillet (4Werk) wijst op het belang en de meerwaarde van sociaal ondernemerschap.

 

     

Werkbaar werk voor iedereen!

Fons Leroy (VDAB) licht de ambities en uitdagingen van het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid (naar aanleiding van de 6de staatshervorming) toe.

 

     

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief.

Frank Vandenbroucke (K.U. Leuven)

     

Slotwoord.

Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)

 

Welkom in Noord-West-Vlaanderen.


Dirk De fauw (voorzitter RESOC Noord-West-Vlaanderen) heet iedereen van harte welkom op WEST4WORK NOORD-WEST-VLAANDEREN namens de organisatoren enerzijds (de West-Vlaamse RESOC's, VDAB, Diverscity & POM West-Vlaanderen) en de regionale partners anderzijds (VIVES, Trefpunt Zorg, Ondernemende Regio Brugge en de regierol sociale economie).

Dr. Luc Swinnen over 'Stress, burn-out en het belang van werkbaar werk & veerkracht'


Dr. Luc Swinnen (internationaal gerenommeerd stressconsultant) is arts, licentiaat in de verzekeringsgeneeskunde en statisticus. Sinds meer dan twintig jaar is hij bedrijfsconsulent en coach in verband met stress, emoties en geluk. Zijn passie is de impact van emoties op het functioneren van mensen. Ongeveer 15% van de Belgische werkzame beroepsbevolking heeft last van burn-out klachten. In zijn lezing toont Luc Swinnen aan hoe we stress & burn-out kunnen aanpakken door in te zetten op veerkracht enerzijds en werkbaar werk anderzijds. Vanuit zijn jarenlange expertise zal hij hierbij in het bijzonder focussen op de invloed van het brein op de aanpak van burn-out en het verhogen van veerkracht.

Fons Leroy over 'Work Action Heroes, de echte helden van de arbeidsmarkt'.


Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB) schrijft In zijn boek ‘Work Action Heroes’ over de echte helden van de arbeidsmarkt. Volatiel, onzeker, ambigu en complex: zo kan je de actuele arbeidsmarkt omschrijven. En dat zal de komende decennia zo blijven. De technologische revolutie en de extreme globalisering plaatsen werkzoekenden en werknemers voor grote uitdagingen. Niet eenvoudig om te overwinnen. Daarom heeft de arbeidsmarkt helden nodig. Je bent ze vast al tegen het lijf gelopen. Al heb je er misschien weinig van gemerkt. Omdat je kennismaakte met hun alter-ego. De ongekwalificeerde jongere, de arbeidsgehandicapte, de 50+’er met een bore of burn-out, de timide sollicitant, de werknemer die angstvallig aan zijn job vasthoudt, de medewerker met weerstand tegen elke innovatie: ze lijken de kneusjes van de arbeidsmarkt, maar het enige wat ze nodig hebben is wat heroïsche kracht om hun mannetje/vrouwtje te staan. Ben je onderwijzer, werkgever, middenveldspeler, arbeidsmarktbemiddelaar? Dan kun je de alter-ego's helpen ontwikkelen tot Work Action Heroes, tot helden van de arbeidsmarkt.

  arbeidsmarktsymposium_WEST4WORK_Fons Leroy_Work Action Heroes, de echte helden van de arbeidsmarkt_20171031.pdf

Slotwoord WEST4WORK 2017


Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen) blikt terug op het succes van de 5 edities van WEST4WORK, de arbeidsmarkt roadshow doorheen West-Vlaanderen. Ruim 1000 deelnemers lieten zich de voorbije 6 maanden informeren en inspireren over werkbaar werk.

Presentatie


Caroline Verstraete (Focus-WTV)