Arbeidsmarktsymposium WEST4WORK Kust [13:45-15:15, zaal De Kleine Post]

 

Werkbaar werk in de horeca.

Wie aan de Kust denkt, denkt aan zon, zee, zand - en genieten. Daar komt de horeca op de proppen. De mensen die in deze sector actief zijn, stellen alles in het werk om de bezoekers van de Kust de best mogelijke ervaring te bezorgen. Ze doen dat dag in, dag uit - vaak 7 dagen op 7. Maar hoe werkbaar is werken in de horeca nu eigenlijk?

Presentatie: Stefaan Kerger (Focus-WTV)

 

     

Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar ver is dat niet.

Geert Grillet (4Werk) wijst op het belang en de meerwaarde van sociaal ondernemerschap.

 

     

Werkbaar werk voor iedereen!

Fons Leroy (VDAB) licht de ambities en uitdagingen van het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid (naar aanleiding van de 6de staatshervorming) toe.

 

     

Het Vlaams arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid in een Europees perspectief.

Frank Vandenbroucke (K.U. Leuven)

     

Slotwoord.

Jean de Bethune (Gedeputeerde voor Economie, Provincie West-Vlaanderen)

 

Verwelkoming


Johan Vande Lanotte (Burgemeester van Oostende en voorzitter van Streekoverleg Kust) draagt de lokale horeca in het hart. Hij is zich bewust van de toegevoegde waarde die de sector betekent voor het succes van zijn badstad en is dan ook gevoelig voor hun bekommernissen. Als voorzitter van het Streekoverleg Kust, steunde hij meteen de keuze om een sessie te organiseren rond werkbaar werk in de horeca. Hij zal dan ook met de nodige passie voor de sector de inleiding van het evenement verzorgen. (Foto: Els Verhaeghe)

Maatregelen voor werkbaar en wendbaar werk in de horeca


Kris Peeters (Vice-Eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten) stelde begin maart 2017 zijn nieuwe wet rond werkbaar en wendbaar werk voor. Samen met enkele andere recente nieuwigheden, zoals de flexijobs en de witte kassa, heeft deze wet onmiskenbaar zijn invloed op het reilen en zeilen in de horecasector. Ook het recente zomerakkoord bracht enkele nieuwe aanpassingen met zich mee. Minister Kris Peeters komt graag persoonlijk de nieuwe maatregelen toelichten die van toepassing zijn op de sector.

De sector aan het woord


Danny Van Assche (afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen) streeft vanuit de horecafederatie naar een beter kader om mensen binnen de horeca op een (kosten-) efficiënte en duurzame wijze in te zetten. Als lid van het paritair comité werkt hij mee aan een duurzame toekomst van tewerkstelling binnen de horeca.