Seminaries WEST4WORK 2015 [13u45-15u15]

 

keuze uit 4 seminaries :Seminarie 1 - Is er werkbaar werk voor iedereen? | Geert Van Hootegem

13:45 - 15:15


Evolueert onze arbeidsmarkt naar meer werkbaar werk? Welke trends beïnvloeden werkbaar werk? Is er überhaupt werkbaar werk voor iedereen?

Geert Van Hootegem, professor arbeidsorganisatie aan de K.U. Leuven, fileert het begrip 'werkbaar werk' en de evolutie ervan. Waar liggen de uitdagingen en kansen op vandaag rond werkbaar werk? Hoe kunnen we werkbaar werk realiseren, in het bijzonder bij kortcyclische arbeid?

  WEST4WORK_presentatie_Geert Van Hootegem_3.11.2015.pdf

Seminarie 2 - Een inspirerende en uitdagende inleiding in Lean en continu verbeteren, ook voor KMO’s | Hendrik Van Landeghem & Tim Govaert

13:45 - 15:15


Prof. Dr. Hendrik Van Landeghem (UGent) leidt u in in de wondere wereld van Lean en continu verbeteren.

Tim Govaert (Veltion) vertaalt de theorie van continu verbeteren naar het KMO landschap. Wat kan een KMO met continu verbeteren in zijn bedrijfsvoering?

 

 

 

  WEST4WORK_presentatie_Hendrik Van Landeghem_3.11.2015.pdf

  WEST4WORK_presentatie_Veltion_3.11.2015.pdf

Seminarie 3 - Waarom de onderneming van morgen niet zonder interculturele competenties kan | Ghislain Verstraete

13:45 - 15:15


Door een steeds meer geglobaliseerde economie, meer migratie en versterkte internationale competitiviteit van diverse organisaties steken meer en meer mensen nationale en culturele grenzen over. In al deze contexten moeten mensen omgaan met diversiteit en interculturaliteit. De vaardigheid om samen te werken met collega’s & klanten uit andere culturen wordt steeds belangrijker.

Ghislain Verstraete (UG / Acsim) reikt een kader aan waarmee de interculturele competenties van uw medewerkers kunnen verhoogd worden teneinde diversiteit als een meerwaarde te kunnen inzetten.

  WEST4WORK_presentatie_Ghislain Verstraete_3.11.2015.pdf

Seminarie 4 - Leeftijdsbewust personeelsbeleid: elke generatie kijkt anders | An Vergison

13:45 - 15:15


Elke generatie heeft haar eigen referentiekader en verwachtingen.  Wanneer vier generaties op de werkvloer samenkomen, komt het erop aan deze diversiteit positief aan te wenden en de kracht van elke generatie te benutten.

Met een aantal instrumenten ontwikkeld in het kader van het ESF-project ‘De Generatiebril’ biedt An Vergison (HoGent) een kader en concrete tools en tips om vanuit een HR-beleid in te zetten op dialoog, respect en samenwerking tussen generaties.

  WEST4WORK_presentatie_An Vergison_3.11.2015.pdf